Úspěšný start našich členů v Trutnově

25.11.2018 19:28
V sobotu 24.11. 2018 se 20 našich členů zúčastnilo soutěže v Trutnově. Přesto, že byl tento závod poznamenán rozčarováním nad tím, že v porotě opět neseděli rozhodčí, kteří splňují předpoklady pro tuto činnost (jsou zapsáni v seznamu ČKS), což odporuje pravidlům projektu Bruslička; ve výsledku se toto pochybení  projevilo zcela nesourodým hodnocením některých závodníků jednotlivými porotci (nebylo výjimkou ohodnocení 1,8 od jednoho rozhodčího a 2,8 od druhého rozhodčího!), se podařilo 4 našim zástupcům získat medailová umístění: Vanda Vovsová – 3. místo (kadet A1), Magdalena Řehořová – 2. místo (benjamín B1 – začátečníci), Emma Čeňková – 2. místo  (Cvrček C1) a Adriana  Čermáková – 3. místo (Cvrček C1). Gratulujeme všem a děkujeme i dalším našim členům, kteří reprezentovali náš klub na tomto závodě.
 
Výbor KK DK