Přihlašování na soutěže + nominační kritéria

01.10.2019 12:15

Zájem o účast v té které soutěži sdělte nejprve svému trenérovi, který nejdéle  10 dní před uzavírkou přihlášek zašle Michaele Koblasové info za účelem zaslání jednotné klubové přihlášky. Kalendář soutěží je dostupný na www.projekt-bruslicka.cz nebo www.czechskating.org v sekci kalendář soutěží.

V případě bezhotovostně hrazeného startovného  budou rodiče vyzváni  klubem k úhradě startovného na účet klubu (ti, kteří získali bonusy za výsledky testů všeobecné tělesné připravenosti, budou hradit jen startovné, které není pokryto bonusy).

Pokud jde o nominaci na soutěž Poháru ČKS a projektu Bruslička (v Českém poháru máme zatím jen dva zástupce – každého v jiné kategorii) - v případě, že organizátor soutěže nepřijme na soutěž všechny naše členy, rozhoduje  při první takto nastalé situaci docházka k datu přihlášky (tato bude zpětně vyplněna od 16.9. – docházkový list ve velké šatně – žádám každého o doplňování údajů). V případě, že by se situace opakovala v průběhu sezóny více než jednou, pak děti, které se nedostaly na první soutěž z důvodu méně intenzivní docházky, budou mít přednost účasti na další soutěži.

Michaela Koblasová