Potvrzení o úhradě (pro pojišťovny a jiné instituce):

25.09.2018 10:17
V příloze  naleznete vzor potvrzení o zaplacení členského příspěvku. Toto potvrzení, případně jiná formulářová potvrzení,  bude podepisovat (a opatřovat razítkem) předsedkyně klubu Mgr. Helena Seitlová. Všechny potřebné údaje (včetně vytištění formuláře) zajišťuje žadatel o potvrzení.
 
Výbor KK DK