Pokyny pro úhradu letního soustředění v Trutnově

22.06.2018 09:25

Žádáme všechny účastníky soustředění,  aby nejdéle do 10.7.2018 provedli úhradu ceny soustředění v Trutnově v částce 1 500 Kč. Ten kdo se nebude účastnit soustředění v rozsahu 3 a méně dnů, zaplatí poměrnou částku v hotovosti při nástupu na soustředění (250 Kč/1 den soustředění).  Nebude-li se moci někdo soustředění zúčastnit z důvodu nemoci, bude mu částka vrácena. Přesné informace o letním soustředění budou uveřejněny na webu klubu do 1.8.2018.

Číslo účtu KK DK: 3501135329/0800

Do poznámky k platbě uveďte „Příjmení – LS TU“

Výbor KK DK