Pokyny k refundaci startovného hrazené klubem

13.11.2018 13:54

V případě startovného hrazeného klubem převodem na účet, uhradí rodič přihlášeného dítěte na účet klubu příslušnou částku nejdéle do 5ti dnů od provedení platby. Členové klubu, kteří reprezentují klub v Českém poháru + ti, kteří splňují podmínku dotace MŠMT pro přiznání zvýšené dotace za člena  MŮJ KLUB 2019 – účast na 6 pohárových soutěžích v sezóně (u nás patrně jen A. Šimková + Sára Slavíčková + A. Sommerová; počet absolvovaných závodů naleznete v sekci žebříček 2017/2018 na oficiálních webových stránkách ČKS) žádnou refundaci startovného neprovádí, tuto za ně plně hradí klub.

 

Výbor KK DK