NOVÁ PRAVIDLA ČKS + NOVÁ PRAVIDLA BRUSLIČKY

25.07.2018 11:43

S účinností od 1.7.2018 byla přijata nová pravidla krasobruslení, která rozdělují soutěže na soutěže.

  • Českého poháru – soutěže hodnocené ISU systémem (podmínkou je splnění testu výkonnosti své věkové kategorie) – účast v těchto soutěžích dává možnost účasti na MČR
  • Poháru ČKS A a B – soutěže  hodnocené ISU systémem (podmínkou není splnění testu výkonnosti své věkové kategorie) – účast v těchto soutěžích nedává možnost účasti na MČR
  • Poháru ČKS C  - soutěže hodnocené OBO systémem ANEB velká cesta do neznáma – studiem pravidel jsem dospěla k závěru, že se jedná o Pohár ČKS B pouze hodnocený OBO systémem

S účinností od 1.7.2018 byla přijata nová pravidla projektu BRUSLIČKA, která i nadále rozděluje kategorie na :

  1. Cvrček C1 + C2
  2. Benjamín B1 + B2
  3. Kadet A1 + A2
  4. Tance na ledě – děti – novinka

S tím, že náš  klub bude v celé sezóně 2018 – 2019 pořádat ve spolupráci s KHK lekce tanců na ledě pro dospělé (a základy bruslení) – pravděpodobný termín: neděle od 17. – 18.00 hodin (začátek kurzu – poslední týden v září 2019),  díky kterým bude umožněno soutěžit v tancích na ledě zájemcům na Vánočním závodě (prosinec 2018)  a II. ročníku KK DK CUPU (březen 2019).

M. Koblasová