Letní soustředění KK DK proběhne v týdnu od 16.8. – 21.8.2020 a to v těchto variantách:

23.04.2020 19:28

a) led + sucho – Dvůr Králové nad Labem – 16.8. – 21.8. 2020 (ne-pá) – předpokladem této varianty je to, že bude v provozu zimní stadion v našem městě; jedná se o klasický model soustředění od 8.00 do 16.00 hodin (vč. oběda) – cena 750 Kč děti předškolní, 1500 Kč děti, které již v tomto roce chodily min. do první třídy  (+ cena obědů – hradí se dle skutečně odebraných obědů); to, zda ve Dvoře bude  nebo nebude v srpnu led budeme vědět pravděpodobně v průběhu května 2020.

 

b) sucho v rekreačním areálu Vysoká Srbská  na pět dní – 16.8. – 20.8.2020 (ne-čt) – fyzička, posilování, tanec, balet, rotace, protahování, hry, táborák atd. - v případě, že nebude splněna podmínka ad. a) a bude o tuto možnost zájem;  Cena za ubytování /vč. energií, přikrývek, lůžkovin/ a rozšířené plné penze (vč. svačin) je 395 Kč za osobu a noc. Náš klub bude podávat žádost na město o to, aby bylo možné tuto sportovní aktivitu uplatnit v rámci již získané dotace na pronájem sportovišť, když ve Vysoké Srbské budeme právě sportoviště areálu využívat ke všem našim aktivitám. Pokud by byla městem tato varianta zastupitelstvem schválena, každý účastník by přispěl pouze jednotnou částkou 500 Kč. Pokud ne, pak cena za čtyři noci činí 1580Kč/účastník + 500 Kč na výdaje ostatní (odměny pro externí lektory – tanec, balet apod.). Celková cena by tak činila částku 2 080 Kč/účastník.

 

c) sucho doma na čtyři dny  - 18.8.-21.8.2020  (atletický stadion, okolí DK, ZUŠ DK) vždy v čase 8:30 – 13.00  (bez zajištění oběda) – Dvůr Králové nad Labem –v případě, že nebude splněna podmínka ad a) – zde by účastníci platili pouze částku 250 Kč (odměny pro externí lektory – tanec, balet apod.).

 

Prosíme všechny členy klubu, aby do 10.5.2020 na email: projekt-bruslicka@seznam.cz sdělili, zda mají zájem o všechny varianty, nebo jen o některé z nich. Upozorňujeme na to, že klub pochopitelně preferuje první variantu s možností využití ledové plochy, nicméně vzhledem k současné situaci v ČR připravil i varianty náhradní.

 

 

M. Koblasová