Krasosoutěž

10.10.2020 02:24

Oddílová krasosoutěž a další informace

S ohledem na avizované uzavření všech  sportovišť na dobu minimálně 14 dnů pořádá KK DK minizávod pro všechny příchozí.  Závod uspořádáme v neděli 11.10.2020; sraz účastníků ve 14.30 hodin. Program: zahájení soutěže, losování, soutěž ve volných jízdách, soutěž v prvcích (pro ty, které ještě nemají volné jízdy), volné bruslení (od 16.45 hod. do 17.30 hod.). Každý účastník obdrží medaili a drobnou cenu. Prosíme rodiče dětí, které již mají hotovou volnou jízdu nebo její část  a předvedou ji ať již v rámci soutěže nebo jen na ukázku, aby si tuto jízdu natočili a pro případ, že by sportoviště byla  uzavřena déle než 14 dní ji dětem doma připomenuli. Klub prodlužuje splatnost klubových příspěvků do 31.10.2020; jedná se o poplatek za celou sezónu, tj. od 1.9.2020 do 30.6.2020 (zahrnující nejen přípravu na ledě, ale i suchou přípravu, která snad bude moci býti realizována i nadále); členové nar. po 1.7.2014 hradí částku 2500 Kč, členové nar. před 30.6.2014 hradí částku 3500 Kč. V případě, že nedojde k obnovení tréninků na ledě do  15.11.2020, bude rozhodnuto  o vrácení poměrné části poplatku a tento vrácen do 15.12.2020. 

Výbor KK DK