Klubový zájezd Malá Úpa - DŮLEŽITÉ INFORMACE!

22.02.2019 11:39

Žádáme všechny zájemce o klubový zájezd, aby si zkontrolovali, zda jsou zapsaní  v seznamu účastníků zájezdu (vč. správného počtu rodinných příslušníků) tak, aby nedošlo k nehospodárnému objednání přepravy. Kapacita objednaného velkého autobusu je cca 46 osob (kapacita malého autobusu je 21 osob), případné změny mi nahlaste pokud možno co nejdříve.

M. Koblasová

Seznam přihlášených