Klubové zájezdy 2019

03.01.2019 12:21
Vzhledem k tomu, že s ohledem na skladbu dětí z našeho klubu není možné uspořádat pro všechny jeden klubový zájezd, kde by si zasoutěžily všechny, rozhodl výbor klubu o tom, že každému členovi klubu proplatí 1x nocleh související s účastní na soutěži vzdálené více než 60km od sídla klubu do částky 350 Kč. Úhrada bude poskytnuta buď přímo (faktura ubytovatelem na klub) nebo proplacením na účet nebo v hotovosti oproti dokladu.
 
Jako soutěže, kde bychom děti mohly přespat připadají s ohledem na jejich přijatelnou vzdálenost v úvahu:
 
1) Ještědská brusle: 12.01.2019 (Pohár ČKS A + B)
 
2) Českotřebovská pirueta: 12.01.2019  (Pohár ČKS C + Bruslička)
 
3) Nymburská stuha a stužka: 19.1.2019 (Pohár ČKS C – jen někt. kategorie + Bruslička)
 
4) Poděbradské ledové srdce: 10.2.2019 (Pohár ČKS C + Bruslička)
 
5) Ledečská pirueta : 16.-17.2.2019 (Pohár ČKS C + Bruslička)
 
případně další, vše najdete na www.czechskating.org.
 
+ jako bonus – klubový zájezd opravdu pro všechny plánujeme zájezd na nejvýše položené kluziště v ČR do Malé Úpy – předpokládaný termín – neděle 17. března 2019.
 
 
 
Výbor KK DK