Informace z aktivu předsedů klubů ČKS

16.04.2019 12:28

V sobotu 13.4.2019 jsem se zúčastnila aktivu předsedů ČKS a zde jsou krátké informace pro trenéry a rodiče:

 

Systém soutěží bude v sezóně 2019/2020 následující:

 

1. Český pohár (zde bude moci být na startovní listině až 42 závodníků) – tato soutěž je podmíněna splněným testem výkonnosti dle věku závodníka a jen v systému této soutěže se může závodník nominovat na MČR; pouze ISU systém hodnocení (tzn. netahají se čísla, tak jak to znáte např. ze závodů ve Dvoře) – výsledky jsou zapracovány do žebříčku ČP

 

2. Pohár ČKS – jednotný! tj. bez rozlišení na skupiny A, B a C s tím, že náplň pro jednotlivé kategorie  bude (snad) známa do 30.6.2019 a měla by být obdobná jako stávající náplň pro kat. B a C  (zde bude moci být na startovní listině až 30 závodníků) – tato soutěž není podmíněna splněným testem výkonnosti, mohou se jí účastnit závodníci bez testu, ale i s testem; pouze ISU systém hodnocení  - výsledky jsou zapracovány do žebříčku ČKS

 

3. Nepohárové soutěže – projekt Bruslička a ostatní; tyto jsou dosud hodnoceny  OBO systémem (pravidla však umožňují i ISU systém hodnocení) – výsledky soutěží projektu Bruslička  jsou zapracovány do žebříčku projektu Bruslička - pozn.: konečná verze žebříčku pro sezónu 2018/2019 bude do 18.4.2019 na webu https://www.projekt-bruslicka.estranky.cz/

 

A co toto znamená pro nás:

 

a) Ti, kteří v uplynulé sezóně soutěžili jak v Českém poháru, tak v Poháru ČKS A  si pravděpodobně budou muset vybrat (neboť by jinak museli mít dvě různé jízdy).

b) Ti, kteří se plánují účastnit Poháru ČKS musí počítat s větší dojezdovou vzdáleností na soutěže, neboť vypuštěním dosud oficiálních  OBO soutěží (Poháru ČKS C) je větší tlak a zájem klubů o pořádání Pohárů ČKS (tento může být o víkendu jen jeden v ČR); v Královéhradeckém a Pardubickém kraji však v úvahu připadají pravděpodobně max. tři kluby, které o tuto soutěž projeví zájem; jinak řečeno soutěže blízko DK budou převážně soutěže nepohárové

c) Jako vedoucí projektu Bruslička se budu snažit o to, aby délka programů a náplň byla stanovena tak, aby se závodník mohl zúčastnit jeden víkend soutěže v kat. projektu Bruslička a druhý víkend vyjet a změřit své síly v Poháru ČKS.

 

Michaela Koblasová