Informace pro členy KK DK k další části sezóny 2020/2021

18.11.2020 18:38

 
Přináším Vám základní informace ohledně sezóny, která musela být v důsledku vládních opatření v říjnu přerušena.
 
Návrat na led nevidím reálný min. do ledna 2020. Přerušení sezóny tak bude trvat od 12.10.2020 do 31.12.2020. Od 1. ledna 2021 plánujeme obnovení činnosti klubu a to buď sucho (fyzička, protahování, balet, SM systém) nebo led. Věřím, že v tuto dobu budeme moci trénovat ve skupinkách alespoň po 10ti dětech a podle aktuálních příkazů vlády uspořádáme jednotlivé tréninkové skupiny. Přesné informace k tréninkům od ledna 2021 budou uveřejněny na webu klubu do 26.12.2020.
 
Vánoční besídka - máme připraveno více variant, včetně bruslení na Pomezkách. Předpokládaný termín neděle 20. prosince 2020 nebo úterý 22. prosince 2020. Informace k tomuto budou na webu a facebooku klubu do 15.12.2020.  Děti dostanou od klubu malý dárek.
 
Členský  příspěvek:  členové platící příspěvek ve výši 3500 Kč bude do 10.12.2020 vráceno 1150 Kč (členský příspěvek činí 2350 Kč), členovi, který hradil 2500 Kč bude vráceno 700 Kč.
 
Výpočet poměrné části členského příspěvku je tento:
 
    a) členský příspěvek ve výši  3500 Kč zahrnuje základní příspěvek člena ve výši 1000 Kč (určený na choreografie programů, administrativní náklady a jiné výdaje klubu) a příspěvek na činnost ve výši 2500 Kč, který je příspěvkem na 10 měsíců činnosti : září - červen (pozn.: soustředění bylo hrazeno samostatnou částkou), z toho bývá 6,5 měsíců s ledem (cca po 300 Kč za měsíc) a 3,5 měsíců bez ledu (cca po 150 Kč za měsíc) - suchá příprava, kdy je tréninků méně. V této sezóně se bruslilo 1,5 měsíce x 300 Kč = 450 Kč, od ledna do června 2021 bude pravděpodobně sucho, tj. 6x 150 Kč = 900 Kč. Celková výše příspěvku je součtem částky 1000 Kč, 450 Kč a 900 Kč, tj. 2350 Kč.
 
    b) děti, které hradily (s ohledem na věk) příspěvek ve výši 2500 Kč budou hradit procentuálně stejně snížený poplatek (67%), tj. 1700Kč, vráceno jim klubem bude 700 Kč.
 
Tento příspěvek je konečný, tj. i v případě, že by se začalo v lednu bruslit, tak zůstane zachován.
 
Brusle - půjčovné
 
Půjčovné uhrazené za tuto sezónu bude všem dětem započteno v plné výši i pro následující sezónu. Dále neplatí pravidlo omezení "dvakrát a dost" u nových bruslí, tj. děti, které měly letos klubem koupeny nové brusle a vyrostou z nich, mohou mít i následující sezónu nové brusle (a to i v případě, že měly nové brusle již po druhé). Jinak řečeno, brusle máte od klubu letos půjčeny zcela zdarma.
 
Výbor KK DK