Hodnotící zpráva - sezona 2015/2016

07.04.2016 13:57

Hodnotící zpráva klubu – sezóna 2015 - 2016

 

 

Uplynulá sezóna 2015 – 2016 začala sice trochu rozpačitě (led ve Dvoře se ne a ne namrazit), nicméně její průběh a konec hodnotím velmi pozitivně a to především vzhledem k nárůstu počtu členů klubu a to z počtu 26 na počet 34 členů do 18ti let (včetně přípravky) a také vzhledem k velmi vydařenému vystoupení Mrazík, které zaznamenalo historický rekord v návštěvnosti představení (cca 1200 diváků).

 

Deset členů klubu soutěžilo v pohárových soutěžích (K. Pešková, A. Sommerová, A. Sedláčková, N. Hrubá, S. Slavíčková, V. Friedová, Adéla Sedláčková, A. Paták, T. Lhoták a D. Vognarová) a 14 členů v soutěžích projektu Bruslička (L. Serbousková, Š. Břeň, I. Krejcarová, Š. Petružálková, K. Bednářová, V. Vovsová, B. Kejzarová, P. Petružálková, H. Šejblová, K. Semeniuková, T. Straková, T. Vovsová, V. Šimonová, K. Křížová); někteří nesoutěžili v žádné z uvedených soutěží, změřili síly jen v rámci oddílové soutěže (V. Říhová, D. Hamplová, K. Hudoková, E. Čeňková, T. Andrlová, J. Hudok). Naši členové a trenéři zažili radost z vítězství či umístění na stupíncích vítězů a také zklamání. V letošní sezóně nechyběl ani závod „s přespáním“ a to Ještědská brusle. Nejvíce závodů absolvovala Sára Slavíčková (10; z toho dvě vítězství). První medaili v pohárové kategorii typu A (žačky mladší) po velmi dlouhé době za náš klub získala Andrea Sommerová na soutěži v Novém Městě nad Metují (2. místo). Tohoto umístění, stejně jako některých dalších umístění této závodnice v letošním roce (např. 7. místo na Ještědské brusli/13 účastníků), si klub velmi cení s ohledem na nesrovnatelně kratší dobu trvání sezóny ve Dvoře oproti jiným klubům, které závodníky do těchto vrcholných kategorií (pohár typu A či Český pohár) vysílají. Na konci sezóny se 11 dětí zúčastnilo testů výkonnosti v Praze a někteří členové splnili o stupínek vyšší test než měli, příp. splnili test výkonnosti úplně poprvé.

 

Nyní nás čeká odpočinek od ledu a suchá příprava v tělocvičně a venku. Bude-li to jen trochu možné, uspořádáme jeden dvoufázový trénink v Hradci Králové na ledě (v červnu 2016). Letní soustředění bude ve stejné podobě jako v loňském roce (ZS Trutnov) od 14.8.-19.8.2016. Nebude chybět ani letní a podzimní posezení (a hry) u vagónku s Toníkem a víkendový pobyt na chalupě na Pomezních boudách (od 27.-29.5.2016). Věříme, že v průběhu září se podaří zprovoznit ZS ve Dvoře Králové nad Labem a to ještě se stávajícím chladícím zařízením (k obnově má dojít až v roce 2017) a že budeme moci zahájit sezónu na domácím ledě dříve, než druhý nebo třetí říjnový týden.

 

Děkuji všem trenérům za obětavou práci v klubu, neboť bez této vůbec nebo jen symbolicky odměňované práce, by členská základna klubu nebyla nikdy taková. Děkuji zároveň rodičům za pomoc při soutěžích a dalších akcích, zejména při organizaci a přípravě vystoupení Mrazík. V neposlední řadě patří dík též naši dlouholeté hospodářce klubu Drahomíře Vejvodové, která rovněž bez nároku na odměnu trpělivě vybírá platby od členů, od závodníků na námi pořádaných soutěžích a vede účetnictví klubu. Nakonec za všechny trenéry děkuji rodinám trenérů za pochopení, kterou naši činnost mají.

 

 

Dne 7. dubna 2016

Michaela Koblasová, členka výboru KK DKnL