DŮLEŽITÉ! Organizace konce sezony...

21.03.2016 20:15

Uteklo to jako voda a zimní sezona 2015/2016 je u konce... Na ZS ve Dvoře Králové n.L. se přestane mrazit 31. března.

Žádáme proto všechny členy, aby si postupně odnášeli své věci ze šaten a vzali na vědomí, že poslední trénink se koná buď ve čtvrtek 31. března nebo v pátek 1. dubna 2016 v ranních hodinách (sledujte rozpis ledu na www.tsdvur.cz). Poslední odpolední trénink bude ve středu 30. března 2016.

VRÁCENÍ KLUBOVÝCH BRUSLÍ: Žádáme všechny členy, kteří mají od klubu zapůjčeny brusle, aby tyto vrátili do 30.3.2016 Heleně Seitlové, v případě, že se účastní testů v Praze, aby tyto vrátili na prvním suchém tréninku. Spolu s vrácením napište a předejte Heleně Seitlové list, na kterém bude napsáno jméno člena, který měl brusle zapůjčeny a zda je bude chtít zapůjčit i v následující sezóně, příp. zda má zájem o jinou velikost brusle. Po předchozí domluvě s Helenou Seitlovou lze brusle ponechat v držení člena klubu i přes léto (toto bude výjimečně umožněno starším dětem, u nichž lze předpokládat, že se velikost nohy přes léto výrazně nezmění). Na suchém tréninku v úterý  17.5.2016 (po 18.00 hod.) všem zájemcům o opětovné zapůjčení bruslí klubem změří Helena Seitlová správnou  velikost a provede rozdělení bruslí; případně budou učiněny doobjednávky nových bruslí.