DŮLEŽITÉ!!! Mimořádné termíny pro nácvik pohádky a termíny generálek

09.02.2018 11:11

Mimořádné termíny pro nácvik pohádky a termíny generálek:

 • Středa 14.2.: od 15.00 do 17.45 hodin., tj. 2  hodiny a 45 minut (tzv. PŘEDGENERÁLKA I – nácvik více skladeb po sobě jdoucích, např. skladba č. 1 – 3, apod.)
 • Neděle 18.2.: z důvodu účasti více jak poloviny členů KK DK (rodičů) na plese ZŠ Sch. sady a účasti dalších dětí na závodech v Hronově  se ruší ranní trénink a přesouvá se na dobu od 16.30 do 17.45 hodin!!
 • Sobota 24.2.: z  důvodu klubového zájezdu na Smíchovskou piruetu se zcela ruší ranní trénink
 • Středa 21.2.: od 17.00 do 18.30 hodin – PŘEDGENERÁLKA II (trénink od 14.45 hod. do 16.45 hod. zachován!! pro výuku volných jízd, příp. nácvik částí pohádky)
 • Neděle 25.2.: prosíme všechny, aby byli připraveni být na ledě v 7.00 hod., ten, kdo přijede ze soutěže vlakem ve 21.57 hod. může přijít o 30 min. později, tj. být na ledě v 7.30 hodin., od 7.00 do 9.30 hod. bude probíhat - PŘEDGENERÁLKA III  a následně od  11.00 do  13.00 HOD. HLAVNÍ GENERÁLKA (v kostýmech a s kulisami)

 

 • VŠECHNY VÍKENDOVÉ TRÉNINKY JSOU SPOLEČNÉ – tj. od 7.00 do 9.30 hod. příp. v časech shora uvedených (učíme se pohádku), pouze v sobotu 10.2. z důvodu pokračující přípravy členů soutěžících v Českém poháru platí, druhá skupina – mladší děti -  může být na ledě až v 7.45 hodin. Žádáme, aby tento čas byl dodržen a nejdéle v 7.45 hodin byly všichni děti  na ledové ploše!! V neděli 11.2. již platí běžný režim, tj. všichni mají být na ledě v 7.00 hodin!

 

 • Žádáme všechny:
 1. aby kostým měli v šatně nejdéle na PŘEDGENERÁLKU II, tj. ve středu 21.2. (pokud trenéři určí, že se část pojede v kostýmech)
 2. aby nechyběli na žádném tréninku (v případě nemoci dítěte posílejte SMS svému trenérovi)
 3. o trpělivost – je nás hodně, prostoru v šatnách málo (ve staré šatně už není ani vidět, hoši a trenéři jsou tak opravdu  jako v království solimánském!), po pohádce se kulisy rozeberou tak, aby ve velké šatně nebyly vůbec a ve staré šatně bylo zase trochu vidět …
 4. aby si udělali čas a ve stejném složení jako na vstoupení ve Dvoře jeli i na vystoupení do Trutnova (kde očekáváme 800 – 1000 diváků).

Výbor KK DK

Rozpis ZS únor 2018 .pdf