DŮLEŽITÉ!!! Informace o trénincích a dalších organizačních záležitostech nadcházející sezony...

02.09.2019 09:51

SEZONA 2019/2020

Pravidelné tréninky klubu jsou v těchto časech:

ÚTERÝ 16.15 – 17.00 MALÍ tréninku by mělo předcházet min. 20minutové rozcvičenÍ
  17.00 – 18.15 VELCÍ tréninku by mělo předcházet min. 20minutové rozcvičení
STŘEDA* 14.45 – 15.45 MALÍ  
  15.45 – 16.45 VELCÍ  
ČTVRTEK** 19.00 – 20.00 BALET ZUŠ DK – děti starší 10ti let + děti soutěžící v pohárových soutěžích
PÁTEK 6.25 – 7.25 VŠICHNI dle dohody s trenérem
SOBOTA 7.00 – 8.15 VELCÍ  
  8.15 – 9.30 MALÍ  
NEDĚLE 7.15 – 8.15 MALÍ  
  8.15 – 9.30 VELCÍ  

* zde dávejte pozor na změny časů (pokud se v danou středu hraje zápas, máme trénink od 14.45 hod. do 16.00 hod. VŠICHNI)  - TENTO DEN BUDE TRÉNOVÁN PŘEDEVŠÍM SKLUZ

** mladší děti budou mít 1 sobotu v měsíci tzv. baletní minisoustředění, které bude navazovat na trénink na ledě a bude také v ZUŠ

Pro aktuální rozpisy sledujte pravidelně  web  https://www.tsdvur.cz/

Konzultační tréninky (Barbora Úlehlová) budou dále v těchto dnech (1.9.2019 se uskutečnil první blokový konzultační trénink)

22.9., 6.10. a 13. 10. – vždy  začíná skupina VELCÍ – POZOR V ŘÍJNOVÝCH TERMÍNECH JIŽ V 7.15, tj. nejdéle v 7.00 je potřeba být v šatně, skupina MALÍ – LED OD 8.30 (září) a od 8.15 (říjen)

Termíny listopadových konzultací budou uveřejněny do 15.10.

Nácvik volných jízd + krátké programy: začínáme 15.9.2019 (podrobnosti Vám sdělí trenér Vašeho dítěte), navíc jsou pro nácvik objednány tyto hodiny:

  • sobota 5.10. 2019  od 11.15 do 12.15 hodin
  • neděle 27.10. 2019 od  9.30 do   10.30 hodin
  • další tréninky navíc  – po dohodě vedení klubu s trenéry

+ dále bude možné využít pro nácvik choreografií (max. pro 3 děti ze skupiny VELECÍ) časy určené pro trénink skupiny MALÍ (zde máme letos zatím méně dětí)

Na  neděli 22.9.2019 svolávám schůzku rodičů členů klubu (postačí, pokud za jednoho člena bude přítomen jeden rodič), předběžný program schůzky:

  • seznámení s plánovaným termínem a programem členské schůze (listopad 2019) klubu
  • seznámení s klubem pořádanými soutěžemi (Memoriál Karla Diviše, Vánoční závod)
  • organizace Finále Brusličky (březen 2020)
  • seznámení s hospodařením klubu a výší členských příspěvků (tato by měla být shodná jako v minulých letech, tj. předškolní děti 2 500 Kč/sezónu, ostatní děti 3 500 Kč/sezónu)

 

M. Koblasová