Čestné prohlášení

19.05.2021 14:51

Upozornění: Žádáme všechny rodiče dětí, aby  při nejbližším prvním tréninku, kterého se bude jejich dítě účastnit, přinesli buď vyplněné čestné prohlášení nebo aby jej vyplnili  na místě  (tyto máme vytištěné a připravené k podpisu v dostatečném množství) a odevzdali je trenérovi klubu.  Netýká se dětí mladších 6ti let! Nevím, zda lze veřejný park považovat za sportoviště, spíše si myslím, že nikoliv, ale držíme se raději hesla více  je lepší než méně. Pravděpodobně toto budeme potřebovat i na červnové tréninky v Náchodě (tj. na využití tzv. vnitřního sportoviště).

 

KK DK

 

cestne_prohlaseni_covid (1).doc (35840)