ČERVNOVÝ MINI KEMP na ledě v Hradci Králové

14.04.2016 13:06

V neděli 19. června 2016 se uskuteční mini kemp na ledě v Hradci Králové...

Sraz všech účastníků:

  • neděle 19. 6. 2016 v 9:15 hodin před ZS v HK (vedlejší vchod - vrátnice)

Program:

9:25 - 10:25 sucho I.
10:45 - 12:00 led I. - skluz, piruety
12:00 - 12:45 pauza na svačinu (oběd)
12:45 - 13:15 sucho II.
13:30 - 14:45 led II. - skluz, skoky
15:00 - 15:15 informační schůzka ohledně soustředění, začátku sezony atd.

Náklady na ledovou plochu : 2200 Kč x 2,5 hodiny jsou hrazeny klubem.
Žádné poplatky nevybíráme (kemp je odměnou za práci věnovanou vystoupení Mrazík).

Věříme v hojnou účast všech členů klubu!