Aktuální seznam účastníků klubového zájezdu do Horní Malé Úpy

01.03.2019 10:31

V příloze najdete aktualizovaný seznam přihlášených účastníků klubového zájezdu do Horní Malé Úpy. Všechny prosíme o kontrolu. Případné změny hlaste obratem Michalele Koblasové, nejpozeději však do 8. 3. 2019. Kapacita autobusu je 50 osob.

Aktualizovaný seznam účastníků - Klubový zájezd Horní malá Úpa